Happiness

Sarz, Asake, & Gunna

0%


Start
Ebm 
 


Intro
F7 Bbm Gb Ebm7 F7 Bbm Gb 
         


Verse
   Ebm7 
Àlàyé  sọrọ kàn lo ń lọ 

Fm7 
For my area ọrọ lọ ń sọ 

  Bbm 
Wọn mo give them pressure pressure 

Gb       GbM7 
Ò jẹ máà lọ sún ṣíṣẹ lọ 

    Ebm7 
Ọmọ ìyá pá'wó lọ 

              F7 
Nobody go dey when sapa don too much 

           Bbm 
Ẹnì to  ṣ'òun ṣa lo mọ 

          GbM7 
Kabo kabo lọ ọmọ'ba ṣìn lọ 


Chorus
           Ebm7 
E still dey lit but e still dey hot 

     Fm7       Bbm 
Happiness   finesse 

         Gb       Ebm7 
My life no stress  fine boy no ex 

     Fm7     Bbm 
Happiness  finesse 

      Gb 
My life no stress 


Verse
Ab Ebm7  Ebm           F7 
   O tútù o tútù o wọ 'yin o 

    Bb7 
 gara  alakọri o 


Òun to ń ṣe yìn kọ lo ń ṣe o 

Gb7   Ab7              Bb7 
 jẹ lọ mọ òun t'ẹ ń ṣe I no be novice 

         F7 
Yepa yepo àṣàmọdi  o 

    Bb7 
Ọga no dey form over sabi o 

Bbm       Db7        Gb 
Michael Scofield  as you can see 

   Gb7  Ab7      Ebm 
I be zombie sir kàn mi  o 

Ebm7           F7 
O tútù o tútù o wọ 'yin o 

      Bb7     Bb7 
 gara  alakọri o 


Òun to ń ṣe yìn kọ lo ń ṣe o 

GbM7         Ab7 
 jẹ lọ mọ òun t'ẹ ń ṣe I no be novice 

Ebm7       F7 
Yepa yepo àṣàmọdi  o 

      Bb7 
Ọga no dey form over sabi o 

Bb7       Db7        GbM7    Ab7      Gb 
Michael Scofield  as you can see I be zombie sir kàn mi o 

                   F7 
Got your birthstone you a earth tone 

                    Bbm 
I miss you need you bad baby come home 

          Gb         Gb 
You want me make it happen baby I know 

          Ab        Ebm 
Want me to keep you happy baby I know 

           F7 
Penthouse and a condo 

          Bbm 
Got no one amapiano 

          Gb         Gb 
You want me make it happen baby I know 

                     Ebm 
I'm here to make you smile when you feel low 


Chorus
Ebm7   Fm7       Bbm 
Happiness   ri finesse 

         GbM7        Ebm7 
My life no stress   fine boy no ex 

     Fm7      Bbm 
Happiness it's a feeling 

   Gb       Ebm 
Your life no stress 

             F7 
O tútù o tútù o wọ 'yin o 

            Bb7 
 gara  alakọri o 


Òun to ń ṣe yìn kọ lo ń ṣe o 

Gb7   Ab7                 Db7     F7 
 jẹ lọ mọ òun t'ẹ ń ṣe I no be novice Yepa yepo àṣàmọdi  o 

             Bb7 
Ọga no dey form over sabi o 

                Gb 
Michael Scofield as you can see 

      Ab 
I be zombie sir kàn mi o 


Outro
Ebm F7 Bb7 GbM7 Ebm7 F7 Fm7 Bbm Gb Ab Ebm7 Fm7 Bbm 
                  

GbM7 Gb Ab 
    


End
Transpose
PitchShift
Speed
capo

Frequently asked questions about this recording

 • Do you know the artist that plays on 'Happiness' ?
 • What chords are in Happiness?
 • What tempo should you practice Happiness by Sarz, Asake, & Gunna?
 • What key does Happiness have?
 • When did Happiness hit the market?