No Love Shubh

Shubh

0%

Start
Em
Intro
Am
Em
D
Em
Verse
Em ਅੱਖਾਂ
ਵਿੱਚ
ਸੁਰਮਾ
ਕਾਲ਼ਾ
D
ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ
'ਤੇ
ਲਾਰੇ
ਨੀ
Am ਮੂੰਹ
'ਤੇ
mascara
ਝੂਠਾ
B7 ਜੋ
ਪਰਦੇ
ਪਾਵੇ
ਨੀ
Em ਕਿੰਨੇ
ਆਂ
ਪਿੱਛੇ
ਲਾਏ
D ਤੇ
ਕਿੰਨੇ
ਚਾਰੇ
ਨੀ
Am ਗਿਣਗਿਣ
ਕੇ
ਦਿਲ
ਤੋੜਦੀ
Bm ਜਿਉਂ
ਟੁੱਟਦੇ
ਤਾਰੇ
ਨੀ
Em ਰਿਹਾ
ਨਈਂ
ਹੁਣ
D ਏਤਬਾਰ
ਸੋਹਣੀਏ
Am ਰਿਹਾ
ਨਈਂ
ਹੁਣ
ਏਤਬਾਰ
Em ਐਦਾਂ
ਨਈਂ
ਚਲਦੇ
G ਪਿਆਰ
ਸੋਹਣੀਏ
Am7 ਐਦਾਂ
ਨਈਂ
ਚਲਦੇ
ਪਿਆਰ
Em ਐਦਾਂ
ਨਈਂ
ਚਲਦੇ
D ਪਿਆਰ
ਸੋਹਣੀਏ
Am ਐਦਾਂ
ਨਈਂ
ਚਲਦੇ
ਪਿਆਰ
Inst
Em
D
Am7
Em
Am
Verse
Em ਜ਼ੁਲਫ਼ਾਂ
ਦੇ
ਜਾਲ
ਤੇਰੇ
ਨੀ
D ਖ਼ੁਦਾ
ਦਾ
ਕਹਿਰ
ਕੁੜੇ
Am ਨੈਣ
ਬੇਕਾਬੂ
ਤੇਰੇ
Bm ਬਣਦੇ
ਆਂ
ਜਹਿਰ
ਕੁੜੇ
Em ਬਸ
ਇੱਕੋ
ਮੰਗੀ
ਰੱਬ
ਤੋਂ
D ਮੰਗੀ
ਤੇਰੀ
ਖ਼ੈਰ
ਕੁੜੇ
Am ਸਾਡਾ
ਕਸੂਰ
ਸੀ
ਕਾਹਦਾ
Bm ਕੱਢਿਆ
ਜੋ
ਵੈਰ
ਕੁੜੇ
Em ਮਾੜੀ
ਤੂੰ
ਕੀਤੀ
G ਬੇਹਿਸਾਬ
ਸੋਹਣੀਏ
Am7
ਮਾੜੀ
ਤੂੰ
Am ਕੀਤੀ
Am7 ਬੇਹਿਸਾਬ
Chorus
Em ਐਦਾਂ
ਨਈਂ
ਚਲਦੇ
D ਪਿਆਰ
ਸੋਹਣੀਏ
Am ਐਦਾਂ
ਨਈਂ
ਚਲਦੇ
Bm ਪਿਆਰ
Em
ਐਦਾਂ
ਨਈਂ
ਚਲਦੇ
D ਪਿਆਰ
ਸੋਹਣੀਏ
Am ਐਦਾਂ
ਨਈਂ
ਚਲਦੇ
Bm ਪਿਆਰ
Inst
Em
Am
Em
Em7
Am7
Am
Am7
Verse
Em ਹੋ
ਰੰਗ
ਤੇਰਾ
ਚਾਨਣ
ਵਰਗਾ
D ਦਿਲ
ਕਾਲ਼ੀ
ਰਾਤ
ਕੁੜੇ
Am ਠੋਡੀ
'ਤੇ
ਕਾਲ਼ਾ
ਤਿਲ
ਜੋ
B7 ਪਾਉਂਦਾ
ਸੀ
ਬਾਤ
ਕੁੜੇ
Em
ਕੱਖਾਂ
ਦਾ
ਕਰਤਾ
ਨੀ
ਤੂੰ
D ਮੰਗਦਾ
ਸੀ
ਸਾਥ
ਕੁੜੇ
Am ਆਹ
ਲੈ
ਚੱਕ
ਲਿੱਖਣ
ਲਾਤਾ
Bm ਤੇਰੀ
ਕਰਾਮਾਤ
ਕੁੜੇ
Chorus
Em ਟੁੱਟੀ
ਅੱਧ
ਵਿਚਕਾਰ
ਸੋਹਣੀਏ
Am ਟੁੱਟੀ
ਅੱਧ
Bm ਵਿਚਕਾਰ
Em ਐਦਾਂ
ਨਈਂ
ਚਲਦੇ
Em7 ਪਿਆਰ
ਸੋਹਣੀਏ
Am7 ਐਦਾਂ
ਨਈਂ
Am ਚਲਦੇ
Em ਪਿਆਰ
Em ਐਦਾਂ
ਨਈਂ
ਚਲਦੇ
ਪਿਆਰ
ਸੋਹਣੀਏ
Am ਐਦਾਂ
ਨਈਂ
ਚਲਦੇ
Em ਪਿਆਰ
Outro
Em
Am
Em
D
Am
Bm
Em
D
Am
Bm
End
Bm
Transpose
PitchShift
Speed
capo

Frequently asked questions about this recording

  • Do you know the artist that plays on 'No Love Shubh' ?
  • What chords are in No Love Shubh?
  • What tempo should you practice No Love Shubh by Shubh?
  • What key does No Love Shubh have?
  • When did No Love Shubh hit the market?