ได้แต่นึกถึง

Only Monday

0%

Start
Verse
Ab ดูแววตาก็รู้เธอมีอะไร
Fm7
Ebm7 แต่ฉันคงไม่อ่านใจเธอได้เหมือนเดิม
Ab
Bbm7
Ebsus4
Ab เป็นแววตาที่ฉันเคยสัมผัส
Cm7
แต่ฉันคงไม่อาจทำให้มันเป็นเหมือนเดิม
Ebm7
Ab
Cm7
Bbm7
Ebsus4
Db เราทั้งสองจากกันเมื่อวันที่ต้องลา
Ab
Cm7
Bbm7 เมื่อชีวิตเดินมาถึงปลายทางสุดท้าย
Ebsus4
Ab
Ab7
ต่างคนต่างเสียใจเมื่อเราต้องไกลกัน
Db
Cm7
Fm7 จากวันนั้น
Bbm7
วันนี้ฉันยังไม่อาจลืม
Bbm7
Chorus
Ab ได้แต่นึกถึงอดีตที่ฉันเคยมีเธออยู่
Cm7
Fm7
Ebm7
DbM7
Cm7 แต่ก็รู้เธอคงไม่ย้อนมา
Bbm7
Ebsus4
มีแค่ฉันที่นึกถึงอดีตและเสียน้ำตาให้กับมัน
Ab
Cm7
Fm7
Ebm7
DbM7
Cm7
เพราะฉันไม่เคยจะลืมมันได้เลย
Bbm7
Eb7
Inst
Ab
Cm7
Fm
Fm7
Ebm7
DbM7
Cm7
Bbm7
Ebsus4
Verse
Eb7 เมื่อวันเวลาเปลี่ยนผันฉันต้องเข้าใจ
Fm7
Ebm7 ว่าฉันคงไม่กลับไปเป็นดั่งเหมือนเดิม
Db
DbM7
Cm7
Bbm7
Ebsus4
Ab มันทำให้เราเรียนรู้ในการเริ่มใหม่
Cm7
Fm7
Ebm7 และการที่ต้องเสียใจที่ต้องลืมเธอ
DbM7
Cm7
Bbm7 เราทั้งสองจากกันเมื่อวันที่ต้องลา
Ebsus4
Db
Cm7
เมื่อชีวิตเดินมาถึงปลายทางสุดท้าย
Ebsus4
Ab
Ab7
ต่างคนต่างเสียใจเมื่อเราต้องไกลกัน
Db
DbM7
Cm7
Fm7 จากวันนั้น
Bbm7
Bbsus4 วันนี้ฉันยังไม่อาจลืม
Ab7
Chorus
Ab ได้แต่นึกถึงอดีตที่ฉันเคยมีเธออยู่
Cm7
Fm7
Ebm7
DbM7
Cm7 แต่ก็รู้เธอคงไม่ย้อนมา
Bbm7
Ebsus4
มีแค่ฉันที่นึกถึงอดีตและเสียน้ำตาให้กับมัน
Ab
Cm
Fm
Fm7
Fm
DbM7
Cm7
เพราะฉันไม่เคยจะลืมมันได้เลย
Bbm7
Eb7
F7
Fm7
Bb7
Db
Ebsus4
Eb
Ebm
Solo
Ab
Cm7
Fm
Ebm7
Db
DbM7
Cm7
Bbm7
Ebsus4
Ab
AbM7
Fm
Ebm7
Db
DbM7
Cm7
Bbm7
Ebsus4
Chorus
Ab ได้แต่นึกถึงอดีตที่ฉันเคยมีเธออยู่
Fm
Ebm7
DbM7
Cm7 แต่ก็รู้
Bb7
A ได้แต่นึกถึงอดีตที่ฉันเคยมีเธออยู่
Dbm7
Gbm7
Em7
D
DM7
Dbm7 แต่ก็รู้เธอคงไม่ย้อนมา
E
Bm7
E7
มีแค่ฉันที่นึกถึงอดีตและเสียน้ำตาให้กับมัน
A
Dbm7
Gbm7
Em7
D
Dbm7
เพราะฉันไม่เคยจะลืมเธอได้เลย
Bm7
E
A
Dbm7
Gbm7
Em7
D
Dbm7
Bm7
E7
A
Dbm7
Gbm7
Em7
DM7
Dbm7
Bm7
E7
Outro
E7
E7
E7
Transpose
PitchShift
Speed
capo

Frequently asked questions about this recording

  • Do you know the artist that plays on 'ได้แต่นึกถึง' ?
  • What chords are in ได้แต่นึกถึง?
  • What tempo should you practice ได้แต่นึกถึง by Only Monday?
  • What key does ได้แต่นึกถึง have?
  • When did ได้แต่นึกถึง hit the market?