วาดไว้

Bowkylion

0%

Start
F
Intro
Am
Dm7
Bb
F
Verse
ได้เจอครั้งสุดท้าย
Am
ตอนที่ดูรูปถ่าย
F
Dm7 และเมื่อหลับตาครั้งใด
Bb
F ยังเห็นเธอ
Bb
F
กอดเธอในฝัน
F
ฉันน้ำตาล้นเอ่อ
Am
Dm7 สุขเพียงได้เจอ
ในจินตนาการ
Bb
F
Am
Dm7
Bb
Dm7
แม้เพลงนี้เธอไม่ได้ฟัง
C
BbM7
ทุก
คำที่เคยบอกไว้
Gm7
Gm งดงามแม้ยิ่งห้ามใจ
Am
Bb ฉันจำได้เสมอ
EbM7
Csus4
Chorus
ที่เธอเคยบอกฉัน
F
Em อย่าร้องไห้
Dm
Bb อยู่ให้ได้ถ้าเธอไม่อยู่
Dm
โปรดรับรู้เธอยังอยู่ในใจ
C
Bb
ที่เธอเคยบอกฉัน
F
Em อย่าร้องไห้
Dm
Bb อยากขอโทษที่ทำไม่ได้
Dm
ที่วาดไว้ด้วยกัน
C
จากนี้ฉันต้องฝันคนเดียว
Bb
F
Verse
F
บรรจงวาดฝัน
Em
ให้งดงามเหมือนเก่า
Dm7 สุขเกิดเพียงเรา
Dm
ถ่วงทุกข์ให้จมดิ่ง
Bb
F
เพียงแค่ตื่นนั้น
Em
ก็เลือนลางทุกสิ่ง
C เพราะความเป็นจริง
Dm นั้นมีบางสิ่งที่จากไป
Bb
Dm7
แม้เธอนั้นไม่หวนคืนกลับ
C
BbM7
ใจซึมซับไปด้วยความหมาย
Gm7
เหมือนว่ามีเธอข้างกาย
Am7
Bb ยังจำได้เสมอ
Eb
Csus4
Chorus
ที่เธอเคยบอกฉัน
F
Em อย่าร้องไห้
Dm
Bb อยู่ให้ได้ถ้าเธอไม่อยู่
Dm
โปรดรับรู้เธอยังอยู่ในใจ
C
Bb
ที่เธอเคยบอกฉัน
F
Em อย่าร้องไห้
Dm
Bb อยากขอโทษที่ทำไม่ได้
Dm
ที่วาดไว้ด้วยกัน
C
Bb
แต่ว่าเธอไม่ได้มาส่ง
F ถึงฝั่งฝันไกล
Bridge
C
Em7
CM7
Dm7
Chorus
Csus4 นานแค่ไหนยังคงวาดไว้ว่าเรามีกัน
F
Em
C
Dm7
Dm
Bb
F
Em
C
Em
Dm7
Dm
Dm7
Bb
ที่เธอเคยบอกฉัน
Dm7
Em7 อย่าร้องไห้
BbM7
Bb อยู่ให้ได้ถ้าเธอไม่อยู่
Dm
โปรดรับรู้เธอยังอยู่ในใจ
C
Bb
ที่เธอเคยบอกฉัน
F
Em
Dm
Bb
อย่าร้องไห้
Dm7
อยากขอโทษที่ทำไม่ได้
C
Bb
F
Outro
Am
C ที่วาดไว้ด้วยกัน
จากนี้ฉันต้องฝันคนเดียว
Dm7
Bb
F
End
Transpose
PitchShift
Speed
capo

Frequently asked questions about this recording

  • Do you know the artist that plays on 'วาดไว้' ?
  • What chords are in วาดไว้?
  • What tempo should you practice วาดไว้ by Bowkylion?
  • What key does วาดไว้ have?
  • When did วาดไว้ hit the market?